SUBSTITUTIE: VAN ZORG BINNEN SILO’S NAAR PATIËNTGERICHTE ZORG OP MAAT

Substitutie staat volop in de belangstelling. Nooit had het onderwerp in politiek Den Haag en bij zorgverzekeraars zoveel belangstelling. De zorgkosten dreigen te exploderen onder het huidige regime van sturing en financiering van zorg. Politiek en beleid reageren met hogere eigen bijdragen, meer eigen risico en pakketverkleining. Voor dergelijke maatregelen bestaat logisch nauwelijks maatschappelijk draagvlak.

Substitutie lijkt het toverwoord: tenminste even veel kwaliteit van zorg, tegen lagere kosten, door verplaatsing van zorg: wie wil het niet? De praktijk blijkt echter weerbarstig, zoals wel vaker binnen de gezondheidszorg. (Ondernemers)belangen, gewoontes en cultuur, financieringsschotten, politieke visies, dreigende faillissementen… allemaal maken ze het doorvoeren van substitutie tot een lastige zaak.

Lees verder…