Samenwerken in de regio: van praten naar doen!

Samenwerken in de regio: van praten naar doen!

Samenwerken in de regio: van praten naar doen!

Herkent u ook dat samenwerken in de regio geboden is om de uitdagingen van de zorg aan te pakken?

Herkent u ook dat de verschuiving van de focus op ziekte naar gezondheid een meer collectieve aanpak in de regio vergt?

Maar herkent u ook, dat samenwerken in de regio niet vanzelf gaat. Dat samenwerking in de regio een tijdrovend en stroperig proces is.

Dat is de reden waarom het Jan van Es Instituut in 2020 niet meer wil praten en inspireren over de noodzaak van samenwerking in de regio, maar dat we graag willen doen. We willen u graag verder ondersteunen en inspireren in de daadwerkelijke actie van samenwerking in de regio.

De eerste activiteit voor 2020 is het webinar dat we op 27 januari a.s. organiseren en waarin we graag met u in gesprek gaan over de verschillende onderwerpen die aan de orde komen bij samenwerken in de regio. Wat zijn de noodzakelijke randvoorwaarden voor een succesvolle samenwerking en in welke aspecten dient u gaandeweg te investeren? Ingrediënten voor een stappenplan komen in het webinar in interactie met u aan de orde.

Doet u ook mee?

Aanmelden kan via het aanmeldformulier hieronder.