REGIONALISERING VAN DE EERSTE LIJN: COMPLEX MAAR NOODZAKELIJK

Dubbele vergrijzing. Personeelstekort. Een gefragmenteerd zorgsysteem. Met als gevolgde toenemende werkdruk in de eerstelijn. De zorgwereld staat in de 21e eeuw voor flinke uitdagingen. De huidige inrichting van de zorg biedt onvoldoende antwoorden op deze problemen. Het Jan van Es Instituut gelooft dat een sterke, regionaal georganiseerde eerste lijn de noodzakelijke basis is voor een duurzame gezondheidszorg. De juiste vorm daarbij is afhankelijk van vele factoren en waarschijnlijk contextafhankelijk. Wij helpen u door samen de stappen te zetten naar een op regionale huisartsenorganisatie. Door middel van onze activiteiten als onderzoek, scholing en kennisadvies in de vorm van praktijkgerichte evaluaties, e-learning, incompanytrajecten, landelijke workshops en leergangen, praktische tools en kennisadviestrajecten op maat ondersteunen wij uw eerstelijnsorganisatie bij uw volgende stappen Zo draagt u bij aan een efficiënte toekomstbestendige gezondheidszorg in uw eigen regio.