Programma OUD

Doel

De huidige maatschappelijke ontwikkelingen zorgen dat de huidige inrichting van de eerste lijn niet langer houdbaar is. Samenwerking van de eerste lijn op regionaal niveau is noodzakelijk om het tekort aan zorgpersoneel, de veranderende epidemiologie en de fragmentatie van het zorgsysteem op te vangen. Het Jan van Es Instituut helpt eerstelijnsorganisaties om zich te organiseren en te ontwikkelen in de richting van een regionale huisartsenorganisatie.

In deze ontwikkeling onderscheiden wij vier fasen. U kunt als eerstelijnsorganisatie samen met JVEI ontdekken in welke fase u zich bevindt, waar u naartoe wilt en hoe u dat moet bereiken. Zo werkt u samen met ons aan een toekomstbestendige eerste lijn.

De vier stadia zijn als volgt in te delen:

Jan van Es is het enige instituut dat aan de hand van cijfers en de verandering ervan inzicht kan geven in transitie van onbewust naar ACO en de voordelen die het oplevert

Jan van Es is het enige instituut dat aan tafel zit bij de ZV en ministeries en meepraat over het beleid richting de ACO enige instituut met kennis en kunde van de eerstelijn

Jan van Es heeft de weinige experts rondom de kennis en begeleiding in dienst of aan haar gelieerd

Jan van Es is het enige instituut dat vanuit de zorgverzekeraars deze transitie van onbewust naar ACO mag/kan uitvoeren en daarbij de garantie krijgt dat het dan ook goed is werkend is opgeleverd