Position Paper Nieuwe bekostigingsmodel eerstelijnszorg

De eerstelijnszorg staat in het middelpunt van de politieke en maatschappelijke belangstelling.

Hoe de organisatiekracht van de eerstelijnszorg in de toekomst verder gestimuleerd kan worden is een belangrijke economische en maatschappelijke kwestie.
Het Jan van Es Instituut (JVEI) is het kennisinstituut voor organisatievraagstukken in de eerstelijnszorg. Wij doen onderzoek en ontwikkelen instrumenten voor de organisatiekracht van eerstelijnsorganisaties.
De aanleiding voor dit position paper is het nieuwe financieringsmodel voor de eerstelijnszorg.

Het JVEI geeft in dit paper haar visie op de uitdaging die de eerstelijnszorg te wachten staat en de stimuleringsmaatregelen die nodig zijn om de doelstelling , om de integrale basiszorg dichter bij de burger te brengen, te realiseren.

Bent u geïnteresseerd in het position paper, klikt u dan hier.