Nieuwsbrief November 2020

Nieuwsbrief November 2020

Leiderschap in turbulente tijden

“Deze leergang maakt dat je goed beslagen ten ijs komt. Je krijgt zicht op het speelveld en leert over beleid, governance en de invloed van de omgeving. Je leert ook veel over jezelf en over wat jou helpt om goed te besturen. Echt een aanrader!”
~ A. Wind, huisarts en bestuurder, deelnemer Leergang Leiderschap 3e editie ~

Onlangs rondde Annet Wind, samen met de andere deelnemers, succesvol de 3e editie van de Leergang Leiderschap af. Inmiddels staat de 4e editie van de Leergang Leiderschap alweer op de agenda voor 2021. Transformatief leiderschap staat centraal in deze leergang. Sinds de uitbraak van het coronavirus is het belang van dit thema misschien wel meer dan ooit duidelijk geworden. De coronacrisis vraagt van leidinggevenden om adequaat te handelen en tegelijkertijd te anticiperen op de gevolgen van de crisis. Om te zorgen dat de zorg zoveel mogelijk gecontinueerd kan worden en tegelijkertijd focus te hebben voor het welzijn van de zorgprofessionals. En om te zorgen dat digitale innovatie kan ondersteunen in het opvangen van de acute zorgvraag die er is ontstaan en tegelijkertijd de verduurzaming van zorgvernieuwingen mogelijk te maken.

In een maatschappij die continu verandert, is het klassieke professionele leiderschap onvoldoende om succesvol als bestuurder te kunnen optreden. Uit de literatuur weten we dat voor hybride organisaties als eerstelijnsorganisaties meer nodig is. Er is transformatief leiderschap vereist. Leiderschap waarin de achterban meegenomen wordt en de gezamenlijke visie leidend is, en waarin ook visie, strategie en het omgaan met weerstand cruciaal zijn. Dit vraagt om andere competenties van leidinggevenden. Competenties als flexibiliteit, veerkracht, empathisch en creatief vermogen, en lef.

Deze visie op leiderschap hebben we vertaald naar een onderwijskundig concept. In onze Leergang Leiderschap ontdekt u voor welke uitdagingen de eerstelijnsorganisaties staan en ontvangt u handvatten om hiermee om te gaan. In vier blokken van twee dagen gaan we in op thema’s als ontwikkelingen van strategie en beleid, omgaan met de dynamiek in uw organisatie, inzicht krijgen in en het effectief inzetten van uw eigen competenties en werkstijlen, en ten slotte, gaan we in op samenwerking.

  • Blok 1: 21 en 22 januari 2021
  • Blok 2: 4 en 5 maart 2021
  • Blok 3: 15 en 16 april 2021
  • Blok 4: 27 en 28 mei 2021

 

Iets voor u of iemand die u kent? Klik hier voor het programma en om u in te schrijven. Of neem eens een kijkje in onze digitale brochure van de leergang.

 

Een kijkje achter de schermen: onderzoek naar gezondheidscentra

Naast onze scholing, vertellen we u ook graag alvast iets over een van de projecten waar we bij het Jan van Es Instituut mee bezig zijn. Binnen dit project, in opdracht van de Stichting Sociaal Fonds Gezondheidscentra, voeren wij een onderzoek uit naar het ontstaan en de ontwikkeling van eerstelijns gezondheidscentra in Nederland en door de jaren heen. Onderdeel van dit onderzoek zijn een aantal focusgroepen, die we op dit moment aan het organiseren zijn. Deze worden aangevuld met een online enquête, die breed verspreid zal worden.

Benieuwd naar de resultaten van het onderzoek? Vanaf maart 2021 zullen wij de resultaten in Nederland verspreiden door middel van een publicatie, gevolgd door een publieksevenement. Hierin vertalen we de kernwaarden van het werken volgens de principes van gezondheidscentra naar de huidige tijd en bieden we handvatten aan voor hedendaagse gezondheidscentra en (overheids)beleid omtrent gezondheidscentra. Houd de nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie.