Nieuwsbrief februari 2019

Nieuwsbrief februari 2019

27 maart 2019: Workshop regionalisering in de contouren van de O&I

In het kader van de O&I financiering wordt de noodzaak tot samenwerken en het vormen van een netwerk steeds nadrukkelijker. Organisaties zijn zelf aan zet!
Veel van deze organisaties worstelen met de vraag hoe het proces van regionaliseren, netwerkvorming en samenwerken ingericht kan worden.
Hoe zit zo’n netwerk in elkaar, hoe verkrijg je draagvlak bij de achterban, wat zijn de beoogde waarde proposities voor zorginkopen én de patiënten? Benieuwd hoe dat bij uw regio zit? Volg onze ééndaagse workshop op 27 maart of 17 juni a.s. Meer informatie en inschrijven.
Wij kunnen deze scholing ook Incompany verzorgen. Dat is een driedaagse uitgebreide variant met een uitgewerkt regioplan als resultaat.

Start project risicostratificatie

Met gepaste trots melden wij u dat vanaf januari 2019 het project ‘validering en toepassing van de ACG in de eerstelijn’ is gestart. De ACG is een data-analysetool dat in staat is om gedegen populatie-analyses en voorspellingen voor zorggebruik te maken. Op deze wijze kan met deze methode veel inzicht worden gegenereerd bij welke individuen, patiëntgroepen en populaties de juiste zorg op de juiste plek kan worden geoptimaliseerd. Met 4 eerstelijnsorganisaties uit Nederland en QConsultzorg wordt momenteel met de verschillende FG-medewerkers vastegsteld op welke wijze de data AVG-proof kan worden verzameld, bewerkt en teruggegeven aan de huisartspraktijken. Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de voortgang van dit veelbelovende traject.

Leer van elkaar: subsidieoproep ondersteuning integrale ouderenzorg
Ik breng dit bericht bij u onder de aandacht, omdat in steeds meer regio’s integrale ouderenzorg wordt ontwikkeld. Graag willen we met u verder de kennis ontwikkelen over deze netwerkvorming, o.a. door het systematisch delen van ervaringen van verschillende regio’s. Vanuit Jan van Es Instituut en Q-Consult kwamen we deze subsidie tegen bij ZonMw die wellicht interessant is voor u om samen met ons een extra boost te geven aan deze ontwikkeling. Heeft u interesse, klik dan hier voor de volledige uitnodiging.
Wetenschappelijk weetje van de maand

Met de verder gaande regionalisering staan vragen over netwerk governance steeds dominanter op de agenda bij betrokken partners. Hoe regel je governance of goed bestuur in een samenwerkingsverband van zorgverleners/organisaties, zorginstellingen en of partners vanuit andere branches. Met veel eerstelijns organisaties, waarvan er bovendien een aantal als ‘kleine organisaties’ geduid kunnen worden betreden we hiermee een nieuw gebied. Verder lezen…