Mijlpaal: Actief in meer dan 10 regio’s op weg naar populatiegerichte zorg

Mijlpaal: Actief in meer dan 10 regio’s op weg naar populatiegerichte zorg

Het aantal ‘kennisadvies’-trajecten betreffende regionale samenwerking waar het Jan van Es Instituut bij betrokken is, is opgelopen tot meer dan 10. Vanuit haar kennispropositie ondersteunt het JVEI op strategisch niveau de bestuurders en projectmanagement in de regio. Telkens blijkt dat het in elke regio weer maatwerk te zijn. Een belangrijke succesfactor die wordt herkend en als lastig wordt ervaren is het actief betrekken van de achterban bij de ontwikkelingen in de regio. Draagvlak creëren middels een actieve houding van de achterban vraagt specifieke aandacht. Het Jan van Es ontwikkelt momenteel online nascholing (e-learnings) hiervoor. In combinatie met één of meerdere plenaire sessies boeken we goede resultaten. zie “ons inspiratieplein