Jan van Es inspireert over invulling Organisatie en Infrastructuur

Sinds de zomervakantie hebben Marc Bruijnzeels en Dite Husselman wederom op diverse plaatsen lezingen en kennissessies gehouden over de invulling van de O&I. Met een raad van commissarissen van een zorggroep werden de verantwoordelijkheden van de toezichthouders besproken in het licht van de ontwikkelingen. Met huisartsopleiders werd ingegaan op de consequenties voor de nieuwe huisartsen; met wat voor beeld en kennis over de organisatie van de huisartsenzorg worden zij nu opgeleid? Jan van Es daagt de huisartsopleidingen uit om met de huisartsen van de toekomst in discussie te gaan over de invulling van de organisatie. Jan van Es begeleidt ook processen om tot een regio organisatie te komen vanuit de triple aim gedachten. Dit start vaak met korte sessies om kennis toe te voegen aan lopende processen. Voor meer informatie neemt u contact op met Dite Husselman dite@husselmanadvies.nl