Het Jan van Es Instituut transformeert verder…

Het Jan van Es Instituut transformeert verder…

 

Mogelijk heeft u het reeds opgemerkt maar het JVEI is bezig met een doorontwikkeling. In de afgelopen 10 jaar zijn we gegroeid naar een vaste waarde voor de organisatie van de eerstelijnsgezondheidzorg in Nederland. Met diverse onderzoeken, scholingen en adviestrajecten hebben we op vele plaatsen ondersteuning geboden.

Echter net zoals de organisatie van de gezondheidszorg niet stil staat, staat ook de ontwikkeling van het JVEI niet stil. De positie van de eerstelijnsorganisaties en hun werkveld is zich ook aan het verbreden naar de samenwerking in de regio; zowel met de ziekenhuizen, GGZ en VVT als met de gemeente en inwoners van een bepaalde regio. De boodschap zoals JVEI deze reeds in 2013 heeft verkondigd dat regionale samenwerking binnen de eerste lijn en met de andere stakeholders een must is, is inmiddels in de laatste beleidsregels O&I ook vastgelegd. En zoals altijd is het beleid een kristallisatie van de ontwikkeling die zich in de maatschappij afspeelt (en daarmee dus altijd achter de voorlopers aanloopt om de achterblijvers vervolgens mee te trekken).

Zo staat het JVEI alweer klaar om de volgende fase van regionale samenwerking te ondersteunen; deze samenwerking vraagt om een goede en stevige eerstelijnsorganisatie om vervolgens met de betrokkenen in de regio afspraken te gaan maken. De instrumenten noodzakelijk voor deze regionale samenwerking zijn o.a. geïntegreerde governance, bekostiging en data-infrastructuur. Interessant wordt dan wat we vervolgens met de geïntegreerde data-infrastructuur kunnen in termen van het bereiken van de Triple of Quadriple Aim. Het JVEI onderzoekt de randvoorwaarden, de huidige samenwerkingsprocessen en uitkomsten daarvan. De vertaling daarvan vindt uiteraard plaats in allerlei scholingsuitingen.

Om deze hernieuwde ambitie (vanuit de eerstelijnssamenwerking naar de regionale samenwerking) waar te kunnen maken is het JVEI verhuisd naar Ede om daar met nieuwe partners op het Landgoed Groot Zonneoord verder vorm te geven aan de activiteiten voor de komende jaren. Tevens is een nadrukkelijke samenwerking met Q-Consult zorgingezet welke reeds tot een aantal succesvolle trajecten heeft geleid. Deze samenwerking bouwt op de complementaire expertises van JVEI en Q-Consult zorg, in de extramurale en intramurale gezondheidszorg. Als laatste is de samenwerking met de acadmische partner LUMC-Campus Den Haag van belang om te noemen. Via deze samenwerking wordt de wetenschappelijke kwaliteit en kennistoevoer gewaarborgd. Hiermee blijft het JVEI zich profileren als kennispartner voor de eerstelijnsorganisaties en haar regionale partners.

In de organisatie van het JVEI hebben zich ook een aantal veranderingen voltrokken. Zo is de organisatie gehuisvest in Ede en zijn drie nieuwe gezichten verbonden aan het JVEI: Sanne Kok voor de organisatie, Kim van de Berg voor de communicatie en Marja Willems voor de administatie. Dus als u naast Dite, Shelley Ann, Danny en Marc nog andere namen tegenkomt, dan kunt u dat plaatsen.

Wij gaan in ieder geval voor een nieuwe 10 jaar van het JVEI waarin we de focus meer zullen hebben op de volgende fase in de organisatie van de integrale populatiegerichte zorg vanuit die sterke eerstelijnspositie: daar kunt u op rekenen!

Marc Bruijnzeels