Annuleringsvoorwaarden

Annulering van deelname dient altijd schriftelijk te gebeuren (ook mogelijk via email).

Bij annulering tot vijf weken voor aanvang van de activiteit wordt reeds betaald inschrijfgeld onder aftrek van € 25,- administratiekosten gerestitueerd. Na deze datum is restitutie niet meer mogelijk en wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. U kunt zich wel laten vervangen door een collega die aan de deelname-criteria voldoet.

Het Jan van Es Instituut behoudt zich het recht voor om de cursus te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen. Data, tijden en programma zijn onder voorbehoud van wijzigingen. U wordt twee weken voor aanvang van de cursus hierover geïnformeerd. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst.

Wettelijke zichttermijn van veertien dagen

Inschrijving voor een activiteit via de website geldt als ‘koop op afstand’ en geeft u daarmee als consument wettelijk recht op een bedenktijd van 14 dagen. Wanneer u gebruik wilt maken van deze ‘zichttermijn’ dient u binnen veertien dagen na inschrijving per e-mail aan ons kenbaar te maken dat u uw inschrijving wilt terugtrekken onder de voorwaarden van de wettelijke zichttermijn. U dient deze e-mail te sturen naar info@jvei.nl met als onderwerp ‘Gebruik Zichttermijn’. NB: deze wetgeving is alleen van toepassing wanneer de betreffende activiteit nog geen aanvang heeft genomen.

Jan van Es Instituut, Vorenbroekstraat 65, 2242 NV, Wassenaar, 036 – 7670360, info@jvei.nl