Symposium Kroonjuwelen Gezondheidscentra, de toekomst in de achteruitkijkspiegel

Datum

9 november 2021

13.30 uur tot 17.30 uur

Locatie

Hotel Van der Valk Almere

Veluwezoom 45

1327 AK Almere

Inhoud:

Het symposium staat in het teken van een evaluatie en discussie over de Kroonjuwelen van het werken volgens de principes van de Gezondheidscentra
zoals deze zich in de afgelopen 50 jaar hebben ontwikkeld.

Wat is de meerwaarde van een gezondheidscentrum? Wat heeft een gezondheidscentrum de patiënten en de samenleving extra te bieden?
Hoe moet het verder met de multidisciplinaire samenwerking? Deze vragen stonden centraal in het exploratieve onderzoek van het
Jan van Es Instituut in opdracht van de Stichting Sociaal Fonds Gezondheidscentra (SSFG). De uitkomsten van het onderzoek worden
gepresenteerd tijdens dit symposium.

Maar daar blijft het niet bij. We gaan tijdens dit symposium de uitkomsten verder duiden. Wat betekent het werken volgens principes in de praktijk,
en belangrijker hoe kunnen we deze kroonjuwelen naar de toekomst toe weer laten schijnen in de steeds veranderende eerstelijnsomgeving.
De nieuwe beleidsregels “Organisatie en Infrastructuur” vragen om een duidelijke herpositionering van deze kroonjuwelen.
Tijdens dit symposium gaan we met elkaar in gesprek over de wijze waarop de kroonjuwelen ook in de hedendaagse infrastructuur goed tot
hun recht komen.

Voor wie?

Voor iedereen die actief is in en rond de eerstelijnsgezondheidszorg, zoals huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers al dan niet werkzaam in
gezondheidscentra, bestuur en organisatie gezondheidscentra, zorggroepen, zorgverzekeraarsbeleidsmakers, zorgverzekeraars, onderzoekers.

Programma:

13.30 uur: Inloop
13.45 uur: Welkom door dagvoorzitter Maarten Klomp
14.00 uur: 50 Jaar Gezondheidscentra: idealen, kroonjuwelen en realisatie door Marc Bruijnzeels
14.30 uur: Gesprek met bestuurders van twee gezondheidscentra: heden en verleden
15.00 uur: In interactie met de zaal
15.20 uur: Naar de toekomst toe: Ontwikkeling O&I, positie van de gezondheidscentra daarbinnen.
Column: NTB
15.30 uur: Discussie aan de hand van stellingen in drie groepen.
16.30 uur: Centraal: Formulering van adviezen naar de toekomst toe.
17.15  uur: Receptie

Accreditatie: Deze leergang is voor huisartsen geaccrediteerd voor 3 punten.

Kosten: € 95,00 p.p.

Aanmelden en nadere informatie: 

Voor meer informatie kunt u de informatiefolder: Symposium kroonjuwelen bekijken of  contact opnemen met het Jan van Es Instituut via info@jvei.nl .