Rapport impactanalyse O&I

In oktober 2016 is het rapport “Doelgerichte versterking van de Organisatie en Infrastructuur van de eerste lijn” (hierna te noemen “rapport O&I”) uitgebracht. In dat rapport is beschreven op welke manier de organisatie en infrastructuur van de eerste lijn kan worden gefinancierd om de ontwikkeling van de eerste lijn te stimuleren en tegelijkertijd te werken aan meer resultaatgerichtheid. Door de betrokken opdrachtgevende partijen (InEen, LHV, ZN) is dit rapport voorgelegd aan de achterbannen en is besloten om op basis van dit rapport een impactanalyse te starten.

Het doel van de impactanalyse was, zoals het woord al zegt, om zicht te krijgen op de impact van de nieuwe bekostigingssystematiek op de ontwikkeling van de organisatie en infrastructuur van de eerste lijn en de bekostiging daarvan. Lees verder…